IT-Forum Vest har flyttet arrangementet i 2020

Tirsdag 10. til onsdag 11. november


Sted for konferanse vil fortsatt være Scandic Maritim Haugesund.

Vi håper ny dato passer og ønsker alle velkommen til Haugesund i november!