Om oss

IT-Forum i Vestland og Rogaland er registrert som forening i Brønnøysundregisteret og har organisasjonsnummer 996 136 477. Styret består av 7 representanter fra ulike regioner i de to fylkene.
Styret er valgt fra kommunene og fylkeskommunene som deltar på den årlige IT-konferansen. I styret sitter følgende personer:

 

Navn

Organisasjon

Rolle

Kari Ødegaard Aas

Sandnes kommune

Leder

Cissel J. Taraldsøy Røgelstad

Tysvær kommune

Kasserer

Inger Bjørkum Leigvold

Stavanger kommune

Styremedlem

Harald J. Stanghelle

Radøy kommune

Styremedlem

Bjørn Tore Vaktskjold

IKT Nordhordland

Sekretær

Anne Hellvik Kvadsheim

Randaberg kommune

Styremedlem

Jan Tenold

Bergen kommune

Styremedlem


Mål

IT-Forum Vestland & Rogaland har blant annet som mål å etablere faglige konferanser og møteplasser for IT-personell i (fylkes)kommunene. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid, blant annet ved å organisere et spennende to-dagers IT-konferanse.


Filosofien bak konferansen

IT-konferansen er blitt til med utgangspunkt i faglige utfordringer som IT-medarbeidere i kommunene og fylkeskommunene i Vestland og Rogaland har spilt inn. Konferansen har tre hovedmål: 

  • presentere aktuelle faglige innlegg
  • tilby et leverandørtorg med vidt spekter av sentrale IKT-produkter for kommunene
  • respresentere en møteplass for IT-ansatte for erfaringsutveksling og utvikling av ulike typer samarbeid